هنر ، زیبایی و معنا
  

اکران

در بخش اکران به معرفی بهترین فیلم های روی پرده سینما می پردازیم. با شما صادق هستیم و سیستم امتیاز دهی دلیران برای فیلم های در حال پخش به گونه ای است که از دیدن فیلم های با امتیاز بالا پشیمان نخواهید شد و دیدن فیلم های با امتیاز پایین بر عهده خود شما است.

توجه : امتیاز دهی فیلم های در حال اکران دلیران بروز می شود

نام فیلمامتیاز دلیرانسبکمحتواهنرسرگرم کننده
بدون تاریخ بدون امضا8.6اجتماعیخوبخوبمتوسط
به وقت شام8.6جنگیبسیار خوببسیار خوبمتوسط
هزار پا8.4طنزخوبکمخوب
تنگه ابوغریب8.4جنگیبسیار خوبخوبمتوسط
مغز های کوچک زنگ زده8اجتماعیخوبمتوسطمتوسط
اکسیدان6.4طنزکممتوسطزیاد
مصادره5طنزکممتوسطکم
تگزاس4طنزکمکممتوسط
ما همه با هم هستیم2نامعلومبی محتوابسیار کمبسیار کم
لس آنجلس تهران1.2نامعلومبی محتوابسیار کمبسیاز کم
لانه زنبور1طنزبسیارکمبسیارکمبسیارکم